Kategorier

3D Disto

Leica 3D Disto kombinerar distans- och 360° graders mätningar för att finna läget och höjden på målobjektet. Mätpunkten syns både med den riktade laserstrålen och i handenheten. Den visar alltså både avståndet till mätpunkten och avståndet mellan de inmätta punkterna. Mätunkterna blir alltid 3 dimensionellt relaterade till varandra.
 
Användningsområden: För att mäta upp nya eller befintliga trappor, komplexa trätak, takbjälkar, fönstervalv, ramar, glasstrukturer, rumsavdelare, valv, dörrar, köksbänkar
 

Leica 3D Disto har vunnit utmärkelsen Performance and Innovation Award vid EquipBaie mässan 2012 i Paris.