GDPR rutiner för Geofix kunder : Geofix E-handelssida

Kategorier

GDPR rutiner för Geofix kunder

Vad är syftet med denna information?
 • Att informera våra kunder om de nya reglerna i GDPR och vilka rättigheter de har. Hur vi hanterar den information vi lagrar och till vad uppgifterna används. Ni kan läsa mer om GDPR i slutet av detta dokument.
 • Kunder ska genom att erbjudas samtycke enligt GDPR, ange att de accepterar att vi har deras kontaktuppgifter och att de används för kommunikation gällande beställningar och marknadsföring via nyhetsbrev.
Varför har Geofix AB ett kundregister?
 • För att kunna hantera order från våra kunder måste vi registrera vissa uppgifter som gör vår försäljning möjlig. Det är kundens namn (företaget), kontaktperson, leveransadress, fakturaadress, telefon, e-post och märkning/littra. Vi använder dessa uppgifter för att leverera och fakturera samt kommunicera med våra kunder angående deras beställning.
 • Vi samlar bara in personuppgifter/företagsuppgifter som är relevanta för vårt åtagande som leverantör. Våra kunduppgifter används inte i något annat syfte eller ändamål. Att samla in uppgifter som kan vara bra att ha i framtiden eller för säkerhets skull är inte förenligt med vår policy eller den nya datalagstiftningen. I det fallet måste vi alltid ha kundens samtycke.
 • Genom att lägga en order på vår E-handelssida ger kunden sitt samtycke (godkänner) våra GDPR rutiner.
Hur lagrar Geofix AB sina kunduppgifter?
 • Vi lagrar inte person eller företagsinformation längre än nödvändigt. Vårt kundregister säljs inte heller vidare till någon annat företag. När det gäller lagring av kunddata för fakturering följer vi skatteverkets regler att all bokföring ska sparas i 7 år.
 • De kunder som har ett konto på vår E-handelssida kan välja att avsluta och radera den information som är lagrad. Kontakta oss så ordnar vi detta omgående.
 • När som helst ska människor kunna återkalla sitt medgivande. Alla har rätten att bli glömd.
 • Våra kunder har alltid möjlighet att avsluta utskick av nyhetsbrev. Det vill säga Veckans vara. Det gör ni under ert konto - Mina sidor eller med länken i sidfoten på nyhetsbrevet. Skulle ni ha fått ett nyhetsbrev av misstag, kontaktar ni oss så avregistrerar vi er.
Vem har tillgång till Geofix AB kundregister?
 • Bara de medarbetare på Geofix AB som behöver kunduppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Vi lämnar endast ut kundens uppgifter till kreditbolag i samband med leasing och avbetalning, till fraktbolaget som sköter leveransen och till kunden själv om de vill veta vad de köpt tidigare.
 • I enstaka fall lämnar vi ut kundens leveransuppgifter till någon av våra distributörer för direktleverans till kunden. Då begär vi att de inte ska lagra dessa uppgifter.
 • Våra kunder kan när som helst begära utdrag av den information vi lagrar. De har också rätt att skyndsamt få sina uppgifter ändrade om något inte stämmer.
Hur skyddas Geofix AB kundregister?
 • Kunduppgifterna i vårt kundregister ska inte gå att stjäla eller riskera att komma ut till obehöriga. Vi ska inte ange någon personlig information om kunden annat än de kontaktuppgifter vi behöver för vårt åtagande.
 • Vi skyddar våra kundregister genom personliga lösenord på våra datorer, uppdaterade program, antivirusskydd, backuper och i samråd med vår IT-leverantör.

 

Mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vad är det?
 • GDPR betyder General Data Protection Regulation
 • Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innehåller 99 artiklar.
 • Dataskyddsförordningen (GDPR) och Svenska Dataskyddslagen ersätter Personuppgiftslagen (PUL) här i Sverige från ovanstående datum.
Vad är syftet med lagen?
 • GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.
 • Skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras.
 • Modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det nya digitala samhället.

Vill ni veta ännu mer om GDPR kan ni läsa vidare på Datainspektionens sida