Hyresvillkor : Geofix E-handelssida

Kategorier

Hyresvillkor

Kompetens
Kunder som hyr eller lånar instrument av Geofix AB måste ha den kompetens som erfordras för att använda utrustningen. Geofix ansvar inte för fel eller skada som uppstår på kundens eller annans egendom i samband med hyra eller lån av utrustning.

Hyreskostnader
Startavgift: 5 dagar x hyresutrustningens dygnspris. Det är det minsta antalet hyresdagar som debiteras kund även om hyresutrustningen hyres kortare tid (1-4 dagar). Från och med 6:e dagen är hyreskostnaden hyresutrustningens dygnspris, ända tills utrustningen har kommit tillbaka till någon av våra hyresdepåer. Hyreskunden betalar även hyra under tiden som mätutrustningen transporteras till och från sitt företag. Sista hyresdag är när hyresutrustningen kommer tillbaka från hyreskunden till vår hyresdepå.

Fraktkostnad och hyrestider
Utrustningen kan hyras av företagskunder i hela Sverige. Vi skickar med DHL fraktbolag. Fraktkostnaden tur och retur betalas av hyreskunden.

Retur av hyresutrustning
Utrustningen ska återlämnas i samma skick som när den levererades. Använd samma skyddsförpackning som utrustningen transporterades i. Vid skador eller förlust av delar i hyresutrustning, låneutrustning debiteras hyreskund/lånekund vad det kostar att reparera eller ersätta den del som saknas. Vid återlämnandet gör Geofix en besiktning av utrustningen. Avvikelser rapporteras till kunden som då faktureras för reparationer och alla andra åtgärder som behövs för att återställa hyresobjekt/Låneobjekt till sitt ursprungliga skick.

Vi rekommenderar alltid att hyreskund/lånekund läser våra kompletta hyresvillkor i sin helhet och förstår innebörden av de regler som gäller för vår hyresverksamhet och utlåning.     

Kompletta hyres och lånevillkor