Försäljningsvillkor : Geofix E-handelssida

Kategorier

Försäljningsvillkor

Reservationer

Geofix AB lämnar följande reservationer gällande köp i vår webbshop, via telefon eller e-post.

Observera att prisuppgifter och information, såsom text och produktbilder, i vår webshop är preliminära. Slutlig bindande information och prisuppgift lämnas av våra ordermottagare efter att ni har godkänt våra allmänna villkor och den slutliga orderbekräftelsen skickats till er e-post. Om prisuppgift eller information om en produkt som anges på vår hemsida är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta, kommer priset eller informationen alltså inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt. Vi tar tacksamt emot upplysningar om eventuell felaktig information i vår webbshop.

Vi reserverar oss även för alla produktförändringar och prisjusteringar från tillverkare eller leverantör som vi inte känner till och som har ägt rum efter att varan publicerades i vår webbshop. I dessa fall förbehåller vi oss rätten att kunna annullera ordern. Vi försöker alltid erbjuda kunden ett alternativ eller en annan lösning som kompensation för detta.

Important information to our international customers

Your order confirmation from the webshop will be specified with Swedish moms (V.A.T.). Please disregard this, as it will be corrected once the order enters our invoicing system.

Our freight charges only applies to orders delivered within Sweden. Please contact us for more information.

 

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter mottagandet av varan.

Vill du utöva ångerrätten ska du till Geofix AB skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Ångerblanketter finns för nedladdning på konsumentverkets webbplats.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Betalningssätt

Vi har följande betalningssätt

  • Faktura. Se våra regler för fakturakunder nedan.
  • Betalning mot efterkrav (postförskott). En avgift på 120 kr + moms tillkommer.
  • Förskottsbetalning. Ni kan välja att betala köpesumman på vårt bankgiro: 298-4169.

Fakturakund

  • Företagskunder: Registrerade och godkända företagskunder* kan handla mot faktura 30 dagar netto. En sedvanlig kreditprövning görs vid varje köptillfälle.
  • Privatkunder: Registrerade och godkända privatkunder* kan handla mot faktura 10 dagar netto. En sedvanlig kreditprövning görs vid varje köptillfälle.
  • Alla nya kunder som handlar för mer än 5000 kr exklusive moms måste betala mot postförskott, alternativt mot förskottsbetalning.

* Registrerade och godkända kunder är alla kunder som har handlat av oss tidigare och som har fullföljt sina betalningsåtaganden.

Äganderättsförbehåll

Äganderättsförbehåll: Äganderätten till sålda varor förbehålls Geofix AB, till dess varorna är till fullo betalda. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja vidare försålda varor innan dessa är helt betalda. Om kunden inte iakttar betalningsvillkoren förbehåller sig Geofix AB rätten att återta varorna.

Överlåtelse av fordran:Geofix AB förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.


Finansiering

Finansiering för företagskunder - Vid belopp överstigande 20 000 sek kan ni välja Finansiering eller Leasing genom vårt samarbete med Wasa Kredit.


Garanti

Vi lämnar garanti enligt tillverkarens rekommendationer.

  • Spara alltid kvitto eller faktura eftersom dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla.
  • Geofix AB förbehåller sig rätten att under garantitiden reparera eller byte ut varan.
  • Garantin gäller vid normalt användande.
  • Kontakta alltid oss före garantiåtgärd.


Personuppgiftshantering

Personuppgifter som lämnas vid registrering av order behandlas konfidentiellt och används bara för att kunna skicka order till rätt adress. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part utan att kund samtycker. Allt enligt personuppgiftslagen (PUL).

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder).

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta  dig något. Detta under förutsättning att varan skickats tillbaka till oss i oskadat och oanvänt skick.

Instruktioner för komplettering av blanketten

1. Följande alternativ ska skrivas in:

a) Vid köpeavtal: ”då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning”.

b) Vid avtal avseende flera varor som konsumenten beställt i en och samma beställning och som levereras var för sig: ”då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning”.

c) Vid avtal avseende en vara som består av flera poster eller delar: ”då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista posten eller delen i fysisk besittning”.

d) Vid avtal avseende regelbundet återkommande leverans av varor under en viss tid: ”då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den första varan i fysisk besittning”.

2. Du ska skriva in ditt namn, din geografiska adress, och, om det gäller i ditt fall, ditt telefonnummer, faxnummer och din e-postadress.

3. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

4. Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

5. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.