Leica Linjelaser hos www.geofix.se

Categories

Leica Linjelaser

Översikt över LINO-serien

Med Leica Lino är allt i lod och perfekt uppriktat. Lino projicerar linjer och punkter med en noggrannhet på millimeter, och ger dig fria händer att jobba med. Lino gör helt enkelt ditt jobb mycket enklare!

Funktion Lino P3 Lino P5 Lino L2 Lino L2+ Lino L2P5 Lino L360
Loda uppåt och nedåt
X
X
 
 
X
 
Sätta ut rätavinklar
 
X
 
 
X
 
Horisontalplan
X
X
X
X
X
X
Vertikal inriktning
 
 
X
X
X
X
Vertikal och horisontal riktning
 
 
X
X
X
X
Inriktning med en vinkel
 
 
X
X
X
X