Z-Fix Avvägningsinstrument : Geofix E-handelssida

Kategorier

Z-Fix Avvägningsinstrument

Att använda Z-FIX tillsammans med en bygglaser betyder att plushöjderna fås direkt, att inga mer manuella beräkningar behövs och att allt är enkelt, säkert och snabbt utfört. Z-FIX består av en 2,21 meter lång "Z-FIX Huvudstång" och ett "Z-FIX Datorhuvud" som du flyttar i höjdled på huvudstången. På datorhuvudets fästplatta skruvar du fast din lasermottagare. Därefter kalibrerar du Z-FIX gentemot en känd fixhöjd och laserplanet. När fixhöjden är inprogrammerad räknar Z-FIX ut plushöjderna. Svensktillverkat i Västergötland sedan 1992.