Digitala avvägare hos www.geofix.se

Kategorier

Digitala avvägare

Leica Sprinter

Ett steg framåt... Tryck på knappen.

Leica Sprinter Elektronisk avvägare erbjuder allt vad du förväntar dig av ett bygginstrument. Det utökar användarens möjligheter tack vare ett enkelt användarinterface och funktionellt mervärde