GPS/GNSS Manburen : Geofix E-handelssida

Kategorier

GPS/GNSS Manburen

Vi har GNSS utrustningar av hög kvalitét med den senaste tekniken från EOS Arrow, Geomax, Hemisphere, Juniper och L5 Navigation Systems. Vår kundgrupp är i första hand vana användare som har vetskap om hur GNSS tekniken fungerar.

Vi ger ingen support i de fall en kund köper en GNSS mottagare av oss där syftet är att använda den med egen mobil eller surfplatta och en programvara som vi inte säljer.