Kategorier

OTT MF PRO
OTT MF PRO OTT MF PRO OTT MF PRO OTT MF PRO OTT MF PRO OTT MF PRO OTT MF PRO

OTT MF PRO

Handmätinstrument för mätning av totalflöde i vattendrag och kanaler

Exkl.moms


Ring för prisuppgift


  • Modell: 10.405.001.9.5
  • Sökord: 

  • OTT, MF PRO, Vattenflöde, Vattenhastighet


Vi reserverar oss för alla eventuella sakfel i texten, felaktiga priser samt som produktbilderna inte överensstämmer med den aktuella varan. Ni är alltid välkomna att höra av er om ni upptäcker sådana fel i vår webbshop.

OTT MF PRO

OTT MF Pro är ett handmätinstrument för snabb och effektiv bestämning av totalflöde i vattendrag och kanaler. Mf Pro mäter lokal vattenhastighet med en sensor i ett antal mätpunker i ett tvärsnitt av vattendraget/kanalen. Därefter räknar instrumentet ut totalflödet och resultatet visas på en handdisplay.

Instrumentet instruerar var sensorn skall placeras. Sensorns funktionsprincip: när vattenmolekylerna passerar ett alstrat elektromagnetiskt fält runt sensorn uppmäts en spänning, från vilken vattenhastigheten noggrant beräknas.

Närvaro av partiklar och vattenväxter har mycket liten inverkan på mätresultaten. Mf Pro fordrar ett mycket litet underhåll och har i stort sett konkurrerat ut mätutrustningar som använder sk flygel (propeller). 

Läs mer i produktinformationen via nedanstående länk. 
https://www.ott.com/download/leaflet-magnetic-inductive-current-meter-ott-mf-pro/

OTT MF PRO kan levereras med/utan djupsensor och har olika längder på mätstavarna. Instrumentet kan köpas eller hyras hos Geofix AB. Kontakta oss för prisuppgift/er.