GeoPad Programvara hos www.geofix.se

Kategorier

GeoPad Programvara

GeoPad Programvara i korthet

SBG såg tidigt att det fanns stora fördelar med att inte pressa in alla funktioner i en och samma lösning. Istället har vi tagit fram skiktade lösningar för att tillgodose de skiftande behoven hos olika målgrupper.GeoPad finns därför tillgänglig i två varianter, Professional och Site Navigator. Sammanfattningsvis kan man beskriva GeoPad, mjukvaran bakom en av marknadens modernaste fältdatorlösningar, på följande sätt:

  • Mycket enkelt att lära sig.
  • Användarvänligt.
  • Prisvärt.
  • Många avancerade funktioner.
  • Finns tillgängligt på många språk.
  • Systemet är märkesoberoende och fungerar mot alla ledande tillverkare av såväl GPS-mottagare som totalstationer.
  • Kraftfull grafisk och numerisk referenshantering.
  • Stöd för Bluetooth, WLAN samt seriell kommunikation.
  • Unik WLAN kommunikation för totalstationer.