SBG • GEO hos www.geofix.se

Kategorier

SBG • GEO

Geo är ett program för geodesi och lantmäteri. Programmet innehåller funktioner för alla steg i design, utsättning, inmätning och redovisning. Tilläggsmoduler för väglinjer, volymberäkning, terrängmodeller, tunnelhantering och nätutjämning gör Geo till ett komplett geodesisystem.