Single Network/Multi Network : Geofix E-handelssida

Kategorier

Single Network/Multi Network

Priserna avser prenumeration, uppdatering av licenser enligt nedanstående Geo moduler. Prenumeration innebär att ni förlänger licensens giltlighet i ett år till. Under den tiden har ni rätt att uppdatera programvaran och få service och support från SBG.

OBSERVERA
att startkostnad prenumeration SBG Licensserver 1 år är obligatorisk. Avser den årliga prenumeration för åtkomst till SBG Licensserver. Se nedan