Prismor och tillbehör hos www.geofix.se

Kategorier

Prismor och tillbehör

OBS! Prismor märkta med [VR] är vinkelriktiga och rekommenderas för precisionsmätning. Övriga prismor kan med fördel användas för t.ex. fast monitorering eller enklare utsättningar.

Prismakonstanter