Rothbucher RS Systeme : Geofix E-handelssida

Kategorier

Erbjudanden

Emlid Reach RS+
Emlid Reach RS+
9500:-  8000:-

Rothbucher RS Systeme

Allt började 1997 med Smart Datum Markers som nu har sålts i miljoner.

Förmän, platschefer och arkitekter brukade klaga på problem med undersökta nivåer. Georg Rothbucher utvecklade markörerna i nära samarbete med dem.

Under årens lopp, återigen i nära samarbete med platschefer, arkitekter och lantmätare, utvecklades ett helhetskoncept för alla undersökningspunkter på plats.

De patentskyddade undersökningsmarkörerna gör arbetet för alla dessa personer betydligt enklare. Ofta förekommande felkällor förhindras och alla undersökningspunkter skyddas och registreras permanent. Ett stort värde läggs vid mätinstrumentens precision vid mätning. Men vilken nytta har de bästa mätinstrumenten om mätpunkterna inte tydligt kan tilldelas? Det är fortfarande möjligt att i vissa fall hitta blyertslinjer, spik och andra oidentifierbara märken på väggar. Dessa metoder är helt föråldrade. Med RS Smart Datum Markers och Smart Targets överförs mätinstrumentens precision till väggen, mätpunkter registreras permanent och alla undersökningsmarkörer kan användas för 3-dimensionell övervakning. En ny standard har skapats inom lantmäteriområdet. Alla mätpunkter representerar tydliga, permanenta och omisskännliga register på byggarbetsplatser av alla slag.

Beskrivning av Rothbucher system