Unikonsol systemet : Geofix E-handelssida

Kategorier

Unikonsol systemet

Vår egen patenterade lösning för instrumentetablering!

Unikonsol-systemet är en markeringstyp speciellt framtagen för att användas där markering skall utföras på vertikala ytor eller objekt, såsom tunnelväggar, byggnader eller stolpar. Markeringen är främst avsedd för Bygg- och Brukspunkt i plan och höjd, inom Banverket gäller Brukspunkt i plan och Arbetspunkt i höjd

Unikonsol - En presentation

Montering av mässingshylsa med krage

Montering Unikonsol i berg eller betong

Montering Unikonsol i kontaktledningstolpe

Banverkets komplement - Geodetisk mätning, Markering